Péter Dénes Népfőiskola - ALAPVETÉSEK

| Tartalom

3. oldal / 5: ALAPVETÉSEK

ALAPVETÉSEK

PÉTER DÉNES NÉPFŐISKOLA

peter denes nepfosikola kiskunhalasSzép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor,
és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok.
(Gal 4,18)

Az 1999 júniusában alapított népfőiskolánk változatlan célkitűzése a protestáns nevelési hagyományok és a korszerű nemzetstratégiai közismeretek együttes képviselése. A Péter Dénes Népfőiskola alapvetően három egymást segítő tevékenységi kört teljesít azzal, hogy a szervezeti-működési rendszere segíti az öntevékeny művelődési közösségeket, az igényes kulturális rendezvényeket, és sajátos népfőiskolai programokat valósít meg.

A Péter Dénes Népfőiskola fontos működési körébe tartoznak a szabadművelődési, közösségi programok, és a meghirdetett népfőiskolai témakörökhöz kapcsolódó szervezési, ügyintézési feladatok elvégzése, ami az alkalmi lehetőségek kihasználásával széleskörű tájékozódásra nyújt lehetőséget valamennyi résztvevőnek. Alapélményeket nyújtunk a kereszténységről, a magyarságról, a mindennapi élet kérdéseire való válaszkeresésben, és a tetterős nemzetstratégia megfogalmazásában.

PÉTER DÉNES halasi földbirtokos és író volt (Kiskunhalas, 1837. szeptember 15. – Kiskunhalas, 1904. március 16.). Halason a református templom melletti algimnáziumban kezdte tanulmányait, majd a nagykőrösi fõgimnáziumban (1851–53) Arany János kedvenc tanítványa – mindvégig Szilády iskolatársa – és ugyanitt érettségizett, majd Bécsben és Pesten jogot tanult. 1863 és 65 között az Úri Kaszinó jegyzője. A 70-es években a Vigalmi Bizottmányban tevékenykedett. 1877–1900 között – huszonkét éven át – a református egyház és gimnázium főgondnoka. Mint a presbitérium vezetője, 1892-ben az új gimnáziumi épület felépítésében Szilády Áron szövetségese. Sírja a régi ref. temetőben található. Elbeszélései jelentek meg a Vasárnapi Újságban, humoreszkjei Kíséri név alatt a Borsszem Jankóban. Egy frakk kevés című vígjátékát 1859-ben előadta a Nemzeti Színház. A népnyelvi közléseit a Magyar Nyelvőr rendszeresen közreadta és egy ízben Móricz Zsigmondot plágiummal is megvádolták, amiért Kerek Ferkó c. regényében felhasználta Péter Dénes népnyelvi értekezését (MNyr., 1879). Jelesebb munkája: Jó kedvemből. Humoros elbeszélések és életképek, 1889. Frankó Miklós 1864-ben megfestette portréját, ami a Szilády Áron Gimnázium kisdísztermében látható.

A legfontosabb kérdés, hogy milyen pénzügyi keretek között működhetne a népfőiskola. Saját bevételei között elképzelhető a támogatói utalványok (Alma Mater klubkártya) kiadása, céges adományok, önkormányzati támogatás, tandíjak, pályázatok bevételei (hazai és eu-s egyaránt), részvételi díjak stb. Az ehhez szükséges alapműködési megállapodást a Szilády Áron Társaság és a Kiskunhalasi Református Egyházközség megkötötte.

Ami előnyössé és az egész város számára nyitottá teheti a népfőiskola tevékenységét, az ún. papír nélküli képzések, előkészítők, tehetséggondozások, szülősegítések, továbbképzések vállalása, a klasszikus népfőiskolai rendezvények megtartása mellett. Kiemelt szerepet kaphat a Péter Dénes Népfőiskola a Kiskunhalasi Református Kollégium óvodájába, általános iskolájába és gimnáziumába járó gyerekek és diákok SZÜLEINEK bevonásában (kb. 1500 fő!), mert bizonyítottan növeli a tanuló és ez által az iskola és a pedagógus eredményességét.

A szülői részvételnek számos formája létezhet, de mind abból indul ki, hogy a gyermekek elsődleges nevelői a szülők. Európában már sok helyen szülőtámogató programokkal segítenek az anyáknak-apáknak abban, hogy még jobb szülővé válhassanak, így léteznek szülői szervezetek által nyújtott programok, szülő-tanár tréningek, ún. peer learning. Joyce Epstein a téma kiemelkedő kutatója a hatékony szülő-pedagógus kommunikációnak hat területét nevezi meg: aktív szülősegítés, kommunikáció, családok bevonása önkéntes munkába, otthoni tanulás, döntéshozatalba való bevonás, a helyi közösséggel való együttműködés.

Ehhez kapcsolódóan, a járási szintű hatáskörben működő népfőiskolai tevékenységünk példamutató lenne és az elsők között kapcsolódhatnánk be a kormányzati programokat támogató családsegítő, tehetséggondozó komplex programokba.

KAPCSOLAT
. oldal

KÖRLEVÉL

Kedves Tagtársam!Az idei programtervünknek megfelelően,2022. SZEPTEMBER 17-ÉN, SZOMBATONegésznapos társasági legációt szervezün...

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.