Péter Dénes Népfőiskola - ELŐZMÉNYEK

| Tartalom

2. oldal / 5: ELŐZMÉNYEK

ELŐZMÉNYEK

A népfőiskolák intézményes története nyugat-európai hagyományokhoz kötődik, elsősorban Dániához és a skandináv népek nemzeti mozgalmainak szellemi, gazdasági, társadalmi műhelyeihez. A szabadművelődési képzések célja az volt, hogy iskolarendszeren kívüli környezetben, általános és nemzeti közismereteket sajátítsanak el a bentlakásos hallgatók, többnyire parasztifjak.

A magyarországi népfőiskolák célja hasonló volt a skandináv törekvésekhez, erősebb nemzeti jelleggel, katolikus (KALOT) és protestáns (KIE) felekezeti szervezésben, különösen az 1930-as évektől. Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm munkája példaértékű lehetne manapság is. Sajnos a háború és az azt követő politikai változások felszámolták az egyik legjelentősebb magyar szellemi megújulást képviselő kezdeményezést. A népfőiskola közvetlen hazai előzményének Tessedik Sámuel, Wesselényi Miklós iskolateremtő törekvései tekinthetők, akik a reformkort megelőzve, illetve az 1830-as években a praktikus ismeretátadás-ismeretszerzés gyakorlatával példát mutattak Magyarországon.

Kiskunhalason az első népfőiskolai tanfolyam 1943 februárjában valósult meg. A második program 1943. november 8.– december 5-ig tartott, vezetői Paczolay István és Csordás Gábor voltak, 1944-ben. Terveztek egy leány népfőiskolai tanfolyamot is 1944. március 11–21 között, de a márciusi német megszállás a befejezését már nem tette lehetővé, s azt sem, hogy állandó népfőiskola jöhessen létre Halason. Végül a leányok részére szervezett népfőiskola 1946 február–március hónapokban, szövőtanfolyammal együtt valósulhatott meg Kiskunhalason. Vezetői: Túrmezei Erzsébet ev. diakonissza és Darányiné Kiss B. Júlia, országos leánytitkár (KLE) voltak.

Az ÁMK-ban, 1986-tól hároméves tanfolyami sorozatot hirdettek meg Szilády Áron Népfőiskola elnevezés alatt, amit saját munkámmal segítettem, majd 1994-ben a Kiskun Népfőiskola elnevezés alatt szerveztem népfőiskolai programokat. Sajnos mindkét kezdeményezésből hiányzott a helyi döntéshozó, támogató akarat, pedig a népfőiskola egy átgondolt polgári életmódfejlesztés. Az 1990-es évektől újra az érdeklődés előterébe került a népfőiskolai jellegű programok megvalósítása, gyakorlatilag a hagyományos célokkal, de már egy gyökeresen más társadalmi-szocikulturális környezetben. Több különböző kezdeményezés az európai „sikerprogramok” egyikét-másikát igyekezett honosítani, inkább kevesebb sikerrel. Ugyanakkor kiemelkedő eredményt ért el a Lakiteleki Népfőiskola és napjainkban soha nem látott módon bővül infrastuktúrája és művelődésszervező szerepe a Nemzeti Művelődési Intézet fenntartójaként is.

Kiskunhalason Karácsony Sándor pedagógiai, kultúrfilozófiai elképzeléseit, mint fontos tájékozódási értékrendet képviselő elveket vettük alapul, hogy tisztán látható legyen a Péter Dénes Népfőiskola alapértéke és -mértéke. A nemzeti tradíciók tisztelete és a korszerű, praktikus ismeretek komplex módszertanát Magyarországon úgy lehet a leghatékonyabban kidolgozni, ha azokra támaszkodunk, akik a legjobbat akarták népünknek: Apáczai Csere János (tradíció) és Karácsony Sándor (korszerű módszertan).

A kiskunhalasi Péter Dénes Népfőiskola célkitűzése a protestáns nevelési hagyományok és a korszerű nemzetstratégiai közismeretek együttes képviselése. A népfőiskolánk alapításakor – 1999 június – a Thúry József Alapítvány fenntartásában voltunk, amit 2014-ig tudtunk fenntartani, utána a Társaság vette át a Népfőiskola irányítását. Működési helyszíneink: a Kiskunhalasi Református Kollégium intézményei (Szilády Áron Ref. Gimnázium, Thúry József Könyvtár, a Gyárfás István Diákotthon, a Tormássy János Konviktus), az Új RefKör, továbbá városi fenntartású közösségi helyszínként a Végh-kúria és a Csipkeház.

ALAPVETÉSEK
. oldal

KÖRLEVÉL

Kedves Tagtársam!Az idei programtervünknek megfelelően,2022. SZEPTEMBER 17-ÉN, SZOMBATONegésznapos társasági legációt szervezün...

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.