Thúry József Alapítvány - KISKUNHALASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG THÚRY JÓZSEF KÖNYVTÁRA

| Tartalom

5. oldal / 5: KISKUNHALASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG THÚRY JÓZSEF KÖNYVTÁRA

thury jozsef alapitvany teka

 KISKUNHALASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG THÚRY JÓZSEF KÖNYVTÁRA

 A könyvtár új helyiségei kialakítására, berendezésére a gimnázium főépületének keleti oldalára került sor 2001-ben a földszinti termekbe. Részei: (1) könyvtári olvasóterem, multimédiás eszközökkel kiegészítve, a folyosóról nyíló bejárati ajtóval, (2) könyvtáros technikai helyiség fénymásolóval, teakonyhával, átjáróval a mosdókhoz, készletraktárhoz, külön folyosói ajtóval. (3) tanári, kutatói könyvtárterem, tárgyaló, multimédiás eszközzel.

Cím:              6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14.
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óra
Telefon:        (77) 421-215/113, (77) 421-215/113, +36-77-421-215/113.
Fax:               (77)421-177
E-mail:          Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap:         http://opac.szilady.net
Katalógus:     Szoftver: Netlib Szikla

Könyvtárvezető:     Keresztúri Attila
Fenntartó:               Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériuma
Könyvtártípus:       egyházi, iskolai könyvtár

Alapfeladatok: nyilvános és iskolai könyvtári tevékenység, biztosítja a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát, e célból:, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátja, ellátja a kollégium intézményeinek, különösen a Szilády Áron Gimnázium és a Gyárfás István Diákotthon könyvtári feladatait, tájékoztatást ad a saját és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, tájékoztatás, irodalomkutatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása, bibliográfia készítése, segítséget nyújt a kollégium intézményeiben tanulók számára a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatásában, a Thúry József Alapítvánnyal együtt ápolja a névadó, Thúry József emlékét. Feladatok: könyvkiadás, időszaki kiadvány kiadása, hangfelvétel kiadása, hirdetési tevékenység, saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása, bérbeadása. (Forrás: konyvtar.hu)

thury jozsef alapitvany10  thury jozsef alapitvany09

 Fotók: Bertalan Gábor (2001)

Miniszteri köszöntő

Elhangzott az avatási ünnepségen, 2001. szeptember 6-án.

Kedves Tanárok és Diákok, Halasi Polgárok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A könyvtár, a tudható tudások tárháza: évezredes találmány. A tudás birtoklásának a vágyából született a kézzelfogható, újraélhető és hasznosítható ismeretek egybegyűjtésére. Amelyekre folytonosan megújulva mindig újabbak és újabbak épülnek. Természetesen egészen mást jelentett a könyvtár akkoriban, amikor az összes fontos lejegyzett, írásban megörökített tudás elférhetett még néhány teremben. Ma a világon percenként könyvek ezreit ontják a szerzők és a kiadók. Így a könyvtár feladata is kicsit más lett: segít eligazodni, szelektálni, hangsúlyokat adni.

A könyvtárnak a benne felhalmozott, szinte átfoghatatlanul széles körű tudás miatt mindig is sajátos, már-már misztikus hangulata volt. Ez késztette Vörösmartyt tépelődésre, hogy a Gondolatok a Könyvtárban című versében feltegye a híres kérdést: Ment-e könyvek által a világ elébb? Nos, nehéz a válasz: s hogy jobbak lettünk-e általa – Vörösmarty sem tudta eldönteni. De hogy nélküle semmire sem mennénk – ebben biztos vagyok.

A könyv, legyen az tudományos, szépirodalmi, vagy szórakoztató: annak érzülete, hogy birtokolunk valami igazán fontosat. Valamit, ami lejegyzésre méltó, aminek mások számára is üzenet értéke van. A szó elszáll – véli a bölcsesség, rátapintván nyoma maradjon. Az írás annak nagyszerű találmánya, miként lehet alig néhány tucat jellel rögzíteni akár a legösszetettebb tartalmakat, színeket és árnyalatokat, viszonyokat és következményeket is. S az olvasás: hogy újra és újra életre tudjuk kelteni, a lelkünkben, s a szellemünkben hangzó szólamokra tudjuk váltani mindezt. Ahogy Apáczai Csere János is fogalmaz: „De boldog Isten! Milyen csudálatos dolog az írás és az írás olvasása! Milyen csodálatos, hogy ezeknek a vonalacskáknak különböző alakjai majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a gyűlöletnek, majd a békének, majd a háborúnak, majd a csendnek, majd a viharnak képzeteit és fogalmait keltik fel lelkünkben.“

De a könyvtár nem is egyszerűen könyvek, szövegek és írások tára. Igazi bibliotékává az olvasótól válik. És az első ilyen izgalmas terep, amellyel az emberek többsége szembetalálkozik: az iskolai könyvtár. Ez az a hely, amely minden tanintézményben megkülönböztetett helyet kap. Ez az az áhítatos műhely, amelynek ajtaján belépve elhagyjuk a tantermek szigorúbb világát, de még nem hagyjuk el az iskola védelmező zártságát nyújtó falait. Ugyanazokkal az arcokkal találkozunk, mint az órákon vagy a szünetekben, de egészen más elszántsággal. Itt az ember fia maga dönt, maga választ és osztja be idejét, maga keres. És ha jól keresett: munkája gyümölcse a megtalált tudás. Ez olyan világ, ahol nagyobb a döntések lehetséges tere, nagyobb a személyes felelősség, de nagyobb a kutatás izgalma is. Itt egészen másféle rend uralkodik. Könyvtárban lenni, könyvtárba járóként viselkedni: a művelt felnőtté válás fontos állomása.

A Kiskunhalasi Református Kollégium Thúry József Könyvtára még több is, mint iskolai könyvtár. Szilády Áron már 1863-ban nyilvános könyvtárnak szánta ezt a helyet. Olyannak, amely minden szóba jöhet, nemes könyvtári hivatást betölthet. Ahol tudósi kutatómunka, diáktanulmányok és a polgári közérdeklődés egyaránt forrást és a forrásnál felüdülést találhat. Egy könyvtár legfontosabb célja nem is lehet más, mint szolgálni: embert, könyvet, szellemet, tudományt, és mindezen dolgok gazdag folytonosságának biztosítását a jövőre: vagyis az iskolát.

Thúry József is, akinek a nevét ma a könyvtár büszkén viseli, itt kereste a válaszokat az út foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. Itt, Halason írta meg tudományos munkáit. Itt merült bele hol a turkológia, a török nyelv, vagy éppen a székelyek eredetének, netalán a Zrínyiász kutatásának kérdéseibe. A Magyar Tudományos Akadémia egykori levelező tagját szelíd, csöndes embernek ismerték, akit a világ ügyes-bajos dolgai nem érintettek meg. De aki gimnáziumi oktatóként és könyvtárosként is arra volt érdemes, hogy a pesti egyetem tanszékvezetőnek hívja meg. És bár fiatalon bekövetkezett halála megakadályozta, hogy e tisztet betölthesse, az mindenképpen neki és Sziládynak köszönhető, hogy itt, a nagy múltú református iskola falai között izgalmas tudományos csemegékkel teli, s az oktatást jól szolgáló, valódi műhely jöhetett létre.

Thúry József és Szilády Áron, s a reformáció nagyszerű kultúraformáló hőseinek nyomdokaiban járnak mindazok, akik lehetővé tették, hogy ez a könyvtár ilyen szépséges formában megújuljon. Ők kötözik be a könyvtár háborúk ütötte sebeit, és igyekeznek a szocialista államosításnak nevezett rosszemlékű fosztogatást feledtetni. Hiszem, hogy ez a hely újra azzá tud válni, amire történelmi hagyományai predesztinálják. Ahogy Vörösmarty fogalmaz, képes „tápot adni lelki vágyainknak“.

Rockembauer Zoltán
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

. oldal

KÖRLEVÉL

Kedves Tagtársam!Az idei programtervünknek megfelelően,2022. SZEPTEMBER 17-ÉN, SZOMBATONegésznapos társasági legációt szervezün...

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.