Thúry József Alapítvány - THÚRY JÓZSEF ALAPÍTVÁNY

| Tartalom

4. oldal / 5: THÚRY JÓZSEF ALAPÍTVÁNY

THÚRY JÓZSEF ALAPÍTVÁNY

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.

Számlaszám: OTP 11732064-20041528
Adószám: 18345203-1-03
KSH 18345203-9199-569-03

1999-2008
Elnök: VINCZE István ref. lelkipásztor
Alelnök: KERCSMÁR Zsolt geológus
Titkár: LUKÁCS László népművelő
Kuratóriumi tag: RACSMÁN Rita magyar-latin szakos tanárnő
Kuratóriumi tag: SZABÓ Ferenc történelem-latin-ógörög szakos tanár

2008-2021
Édes Árpád kuratóriumi elnök
Péter Mariann kuratóriumi alelnök
Boross Helga kuratóriumi titkár
Kovács Karolina kuratóriumi tag
Dr. Varga Andrásné kuratóriumi tag

2022-
Beke László kuratóriumi elnök
Kiss Sándorné kuratóriumi titkár
dr. Varga András kuratóriumi tag

A Szilády Áron Református Gimnázium „Thúry József” Könyvtáráért Alapítványt 1994-ben alapította meg a Szilády Áron Társaság. Az alapítvány célkitűzéseit a kijelölt kuratórium igyekezett teljesíteni és 1998-tól közhasznú alapítványként működik. 1999. március 20-án megtartott alapítói közgyűlés módosította az alapítvány alapító okiratát és új kuratóriumot nevezett ki.

A Thúry József Alapítvány céljai:

(a) - Az alapítvány jóvátenni törekszik azt a pótolhatatlan veszteséget, amely az egykori református gimnázium több mint negyvenezer kötetes könyvtárának az államosítást követő „kifosztó kilakoltatása” során érte az iskolát és Kiskunhalas Városát. Ennek érdekében támogatja, hogy a fellelhető könyvek visszakerüljenek a gimnázium használatába és tulajdonába.

(b) - Támogatja, hogy a gimnáziumban újra egy nagy értékű és korszerűen felszerelt könyvtár létesüljön, kiegészülve hang- és videótárral, valamint számítógépes programok tárával is.

(c) - Támogatja, hogy a könyvtár kapcsolatot létesítsen az országos és helyi gyűjteményekkel és könyvárakkal, bekapcsolódjon a nemzetközi számítógépes hálózatba és az iskola diákjainak és tanárainak is lehetővé tegye az információs rendszer hatékony használatát.

(d) - Támogatja, hogy a könyvtár rendezvények tartásával, kiadványok készítésével megismertesse értékeit a város közösségével, közreműködjön új kulturális értékek létrehozásában, népszerűsítésében.

(e) - További feladata, hogy a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, illetve a nemzeti hagyományápolás területén tevékenykedő öntevékeny civil kezdeményezéseket is támogassa, ápolja a névadó szellemi örökségét, és mindezek érdekében saját működését a szabadművelődési elvek alapján szervezze meg.

A KURATÓRIUM

Feladata: az Alapítvány éves és távlati munkatervének összeállítása, a szakmai és gazdasági teendők irányítása. Önállóan dönt az Alapítvány számára előnyös működési feltételek kialakításáról, szervezéséről, a független tanácsadók, szakértők felkéréséről, sajtó és propaganda tevékenységéről és az Alapítvány kapcsolatteremtő, valamint fejlesztő teendőiről. Meghatározza az Alapítvány ügyrendjét. Konkrét feladatokra, szakértői, tanácsadói munkacsoportokat hozhat létre, illetve kérhet fel. Alkalmazhat különböző feladatok elvégzésére egyéneket és más jogi személyeket is, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Thúry József alapítvány letölthető éves beszámolók: 2018, 2019, 2020.

Célkitűzéseink érdekében kérjük az Ön

  • könyvadományának felajánlását
  • közhasznú pénzadományát
  • könyvtárpártoló rendezvények és tevékenységek kezdeményezését
  • 1 %-os személyi jövedelemadójának felajánlását

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS

Az 1949 előtti kiadású könyvek a történelmi alapkönyvtár részét képezik. A jelenlegi állomány cca. 8000 kötet. A jelenleg fellelhető könyveket gyűjteni fogjuk, és hiteles katalógus készül róla, mert védett kutatói könyvtár kialakítása a hosszú távú tervünk. A történelmi alapkönyvtár a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának kisdísztermében került elhelyezésre. Az 1950 után kiadott könyvállományt korszerű multimédiás szakkönyvtárrá sikerült kialakítani 2001-ben, ami a korszerű információs igényeket egyesíteni tudja az olvasás szeretetével.

  • Együttműködés

Az országos és helyi gyűjteményekkel, könyvtárakkal szorgalmazzuk a szakmai együttműködés valamennyi lehetséges formáját. Az egykori és jelenleg Sziládys diáksággal személyes könyvtárpártolói, vagy levelezői viszonyt igyekszünk fenntartani. Alapítványunk tevékenységéről, gazdálkodásunk legfontosabb adatait, a helyi sajtóban nyilvánosságra hozzuk. Különféle eseményeinkről sajtóközleményeket, cikkeket, felhívásokat is közzé teszünk.

  • Alapítványi emléknap

 Minden évben (május 22-én) – in memoriam Thúry József – alapítványi emléknapot rendezünk.

KISKUNHALASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG THÚRY JÓZSEF KÖNYVTÁRA
. oldal

KÖRLEVÉL

Kedves Tagtársam!Az idei programtervünknek megfelelően,2022. SZEPTEMBER 17-ÉN, SZOMBATONegésznapos társasági legációt szervezün...

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.