Péter Dénes Népfőiskola - KAPCSOLAT

| Tartalom

4. oldal / 5: KAPCSOLAT

 KAPCSOLAT

A Szilády Áron Társaság 160 taggal működik Kiskunhalason. A kijelölt célkitűzéseink megvalósítását és megismertetését az együttműködésre kész intézmények, illetve társadalmi szervezetek között alapvetően fontosnak tartjuk. Az országos és helyi gyűjteményekkel, könyvtárakkal, szakmai szervezetekkel szorgalmazzuk a szakmai együttműködés valamennyi lehetséges formáját. (A Halasi Polgári Olvasókör 1863. január 10-én mutatta be alapszabályát. Az egyesület célja: a város polgárai körében a művelődés, szellemi fejlődés biztosítása társas élet formájában. Ezt segíti a folyóiratok, lapok, könyvek biztosítása és szabadelőadások, felolvasások, műkedvelő előadások tartása.)

  • Nyilvánosság

A Társaság éves programját (a Péter Dénes Népfőiskola programjait is) honlapunk tartalmazza, a szakmai katalógusokat, a rendezvények meghívóit, értesítőit postai úton megküldjük, vagy személyesen átvehető. Tevékenységéről, gazdálkodásunk legfontosabb adatait, a helyi sajtóban és honlapunkon nyilvánosságra hozzuk. Különféle eseményeinkről sajtóközleményeket, cikkeket, felhívásokat is közzé teszünk. Támogatjuk a Lyceum társasági közlönyünk kiadását (kiadója: a Vashatos Kft.), amiben szeretnénk részletesen bemutatni a célkitűzéseinkhez kapcsolódó erőfeszítéseket: a kutatási eredményeket, a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés és a nemzeti hagyományápolás területén tevékenykedő személyiségek mindennapjait. A DÉNES-NAPI (április 8., illetve közelében) „Múzsák ligetébe” – irodalmi, művészeti fórumra, egyúttal a költészet napja is – várjuk és hívjuk a fiatal verselőket és alkotókat. Felújítjuk a Péter-család sírkertjét a régi református temetőben.

  • Szilády Áron Társaság, a fenntartónk

Egykor Szilády Áron (1837-1922) ref. lelkipásztor, orientalista nyelvész és akadémikus kedves jelmondata volt a „Patria est cara“, amit a „haza drága“ kifejezéssel fordította és életének fontos gondolatává vált. Az 1993-ban alakult Társaság célja: Kiskunhalas városához kötődő tekintélyes személyiségek emlékének, szellemi örökségének ápolása, az általuk alkotott értékek közkinccsé tétele; nemes eszméiknek és a nemzeti művelődési hagyományoknak méltó és példaadó képviselete. A lokálpatrióta polgári együttműködésünk, alakulása óta több mint 25 éve alatt jelentős szerepet vállalt a polgári önazonosság, a cívis kultúra ápolására, az 1863-ban alakult Halasi Polgári Olvasókör szellemi jogutódjaként.

Tiszteletbeli elnök: Bödecs Pál lelkész-főigazgató
Elnök: Lukács László népművelő, a Péter Dénes Népfőiskola igazgatója
Alelnök tagok: Dóka József építészmérnök, Palásti Károly magyar-történelem szakos középiskolai tanár, dr. Bognárné Nagy Éva ny. iskolaigazgató, Szakál Aurél történész, múzeumigazgató. 

Munkatársak: Kiss Sándorné ügyintéző, Keresztúri Attila könyvtáros

PROGRAMTERV 2022/23
. oldal

KÖRLEVÉL

Kedves Tagtársam!Az idei programtervünknek megfelelően,2022. SZEPTEMBER 17-ÉN, SZOMBATONegésznapos társasági legációt szervezün...

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.