PROGRAMTERV 2021 - Péter Dénes Népfőiskola - GYÁRFÁS ISTVÁN COLLEGIUM

| Tartalom

3. oldal / 9: GYÁRFÁS ISTVÁN COLLEGIUM

Gyárfás István Collegium

Célja: a Kiskunság történetével, hagyományaival foglalkozó, környezeti, természeti és kulturális értékek megőrzéséhez kapcsolódó, tevékenységek támogatása, terjesztése.

GYÁRFÁS ISTVÁN táblabíró, történész, az MTA levelező tagja volt (Dömös, 1822. július 17.– Kiskunhalas, 1883. július 16.) Fiatalon, ref. lelkész apjának gyülekezeti lelkészként történt meghívása miatt, Halasra került, itt tanult a gimnáziumban, majd ügyvédi vizsgát tett Pesten. Horváth István tanítványaként, ki meghatározó jelentőséggel bírt későbbi munkásságára, 1847-ig Pesten élt. Ezután Halasra költözött, aljegyzőként dolgozott. Az 1848-49 években a városnál viselt tisztségeket, amiért 1849-ben menekülnie kellett. 1850 elején felmentették, majd különféle jogi tisztségeket látott el, de mindvégig Halason lakott, s 1862-től kerületi táblabíró lett. 1871-ben Szabadkára került mint kir. ügyész, 1873-ban Budapestre kir. táblai rendes bíróvá nevezték ki. Nagyon sok írása jelent meg különféle szakmai lapokban gyümölcsészeti, történelmi, régészeti és jogi kérdésekről. Egyik legjelentősebb műve a Jászkunok története I-IV. kötete. Szilády Áron ref. lelkész hosszas országgyűlési képviselősége és távolléte idején, mint a ref. egyházközség főgondnoka sokat tett a halasi reformá­tusok érdekében.

- Protestáns Művészeti és Tudományos Napok (2000-2002, 2014-2017) 2020
Célunk, hogy a helyi értékek, az enciklopédikus tudományok, a magyar kamarazene, a keletkutatás és a teológia etc. területén megmutatkozó jellegzetességeket színvonalasan bemutassuk, továbbá a protestáns művészeti és tudományos hagyományok felidézése és megerősítése.

THÚRY JÓZSEF COLLEGIUM
. oldal

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen

Adó 1%

Támogassa Ön is a Szilády Áron Társaságot adója 1%-val! Köszönjük!
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.