PROGRAMTERV 2021 - Péter Dénes Népfőiskola - APÁCZAI COLLÉGIUM

| Tartalom

2. oldal / 9: APÁCZAI COLLÉGIUM

Apáczai Collégium

Az Apáczai Kollégium komplex nevelési-közművelődési-gazdasági (enciklopédikus) rendezvényei a magyarságtudományt (hungarológiát) helyezik tevékenysége középpontjába, és ezt a programot hirdeti meg városszerte, a járásban és a külhoni magyarság körében.

Apáczai Csere János (1625–1659) jelentős, életművéhez szorosan hozzátartozó tudományos munkája – „Magyar encyclopædia” –, tettekre sarkalló szellemisége kitűnő lehetőséget nyújt számunkra a magyarságtudomány és -ismeret (hungarológia) korszerű rendszeralkotására, továbbá egy sajátosan magyar életműveltség megszerzésére, amely nem az ismereteket kívánja bele sulykolni a résztvevőkbe, hanem csupán érzelmi-szellemi-tudati érdeklődést kíván felkelteni néhány életlehetőség felkínálásával, Apáczai Csere János életelvének tekinthető lelkesedéssel és tántoríthatatlan elkötelezettséggel: teológia, csillagászat, természettan, vegytan, természetrajz, mezőgazdaság, ipar-kereskedelem, társadalom, civilizáció, művészet, társadalom-tudomány, sport témakörökben. Fontos cél, hogy a hallgatóság egységes nyelvi-kulturális nemzetfogalom szerint értelmezze környezetük, önmaguk viszonyulását, mégpedig hét tárgykör figyelembevételével:

hétfő      – Magyarságtudomány. Témavezető:
(az ismeretelmélet alapjai, sajátosságok, problémafelvetések)

kedd       – Magyar logikácska. Témavezető:
(magyar nyelv és irodalom; a deduktív és induktív gondolkozás,
a magyarázat, az ítélet és a kijelentés; szimbólumaink)

szerda   – Tudományok műhelye. Témavezető:
(matematika, geometria, fizika, kémia, technika, informatika,
közlekedés, csillagászat)

csütörtök – A természet világa. Témavezető:
(földrajz, növény- és állatvilág, ökológia, gazdálkodás, egészségtan)

péntek – Magyar művészet. Témavezető:
(képzőművészet, színház, film, zene, tánc, játék)

szombat – Magyar história. Témavezető:
(mitológia, folklór, történelem, honismeret)

vasárnap – Magyar filozófia. Témavezető:
(etika, politika, szociológia, pedagógia, teológia)

A témakörök napi felosztását tükröző sorrend alapján – a hét minden napján –, általában egy-egy óra időtartamban, kötetlen formában szeretnénk közreadni azokat az ismereteket, amelyeket szemléltetve, modellezve és elemezve kívánunk bemutatni. Az Apáczai Kollégium önköltséges (tandíjköteles), bentlakásos képzéssel egybekötött szabadművelődési program. Tervezzük az interaktív, applikációs változatát is. A témavezetők közvetlenül tartják a kapcsolatot a hallgatókkal, külön programterv alapján. A témacsoportok minimális létszáma 7 fő.

GYÁRFÁS ISTVÁN COLLEGIUM
. oldal

MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen

Adó 1%

Támogassa Ön is a Szilády Áron Társaságot adója 1%-val! Köszönjük!
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.