4/2021. (08.21.) KÖZLEMÉNY

| Híreink

A Kult. tv. 83.§ (4) bekezdése alapján, 2020. május 15-én megalapított Kiskunhalasi Közművelődési Kerekasztal részéről továbbra is nagyon fontos tartjuk, hogy a kiskunhalasi kulturális célú egyesületek vezetői (lásd. https://birosag.hu), valamint a helyi közművelődést segítő gazdasági vállalkozások képviselői, állandó meghívott civil Tanácsadóként, Szakértőként vegyenek részt a városi közművelődési kerekasztal feladatellátásában.

A 2. nyilvános ülésnapunkat 2020. november 17-én tartottuk volna meg, de a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet alapján az általános gyűlés- és rendezvénytilalom kihirdetésére került. A járványügyi intézkedések részleges feloldása után, többször elhalasztva (2021. június 26., augusztus 27.), 2021. szeptember 24-én terveztük megtartani az ülésnapunkat, amiről a kulturális egyesületeket vezetőit, illetve vendégeinket is meghívtuk a Közösségek Házába, illetve nyilvánosságra hoztuk az ülésnap helyét, idejét, napirendjét.

Időközben, 2021. szeptember 20-án dr. Rékasi Cecília aljegyző arról értesített, hogy Fülöp Róbert polgármester az S/1079-2/2021 ügyszámú levél útján fórumot szervez 2021. szeptember 28-án, kedden 13 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermébe a kulturális törvényben előírt véleményezési jog egyértelmű biztosítása érdekében. A csatolt közművelődési rendelet-tervezet szövege azonban változott a tavaly megküldött rendelet-tervezettől, és kiegészült Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között tervezett „Közművelődési megállapodás + kommunikációs, valamint marketing együttműködési programok” véleményezésével.

Tekintettel arra, hogy a Kiskunhalasi Közművelődési Kerekasztal meghirdetett ülésnapjára kiírt napirendben szerepel a közművelődési rendelet tárgyalása, véleményezése – bár a tavalyi tervezet értékelése mellett, az új szövegezésű közművelődési rendelet megtárgyalható volna –, azonban a tervezett „közművelődési megállapodás” terjedelménél és összetettségétől fogva már jelentősen eltér a belátható véleményezési időtartamtól, ezért annak tárgyalását már hiába is vennénk fel a KKK ülésére.

Figyelemmel az SZMSZ 3.§ 4.3. (d) bekezdésére, a KKK szóvivője akkor dönthet a fontosabb szakmai kérdésekben, ha figyelembe veszi a civil Tanácsadók egyértelmű többségi álláspontját és reprezentatív jelenlétét.

A visszajelzések alapján, a 2021. szeptember 24-én, pénteken 17 órára újra meghirdetett 2. nyilvános ülésnapunkon a civil Tanácsadók egyértelmű többségi álláspontja vélhetően nem lenne megállapítható a reprezentatív jelenlét elégtelensége miatt, ezért a Kiskunhalasi Közművelődési Kerekasztal ülésezését ismét elnapolom, de továbbra is indokoltnak és szükségesnek tartom a személyes részvétellel megtartott tanácskozásunkat a kiemelt jelentőségű napirendi javaslatok alapján, ezért – további időpontegyeztetés után – új ülésnapot hívok majd össze, módosított napirenddel.

Javaslom, hogy a közművelődési rendelet véglegesítését teljes körű szakmai egyeztetés és elemzés előzze meg, pl. a közművelődési feladatellátás alapos értékelésével, a korábban megkötött közművelődési megállapodások tartalmi-formai elemeinek összevetésével, a 2007-ben elfogadott városi közművelődési koncepció felülvizsgálatával, továbbá indokoltnak tartom a különféle fenntartású közösségi művelődés céljaira is alkalmas helyszínek szabályozott bevonását a helyi kulturális alapellátásba, ténylegesen a civil közösségek igényeinek és céljainak megfelelően.

KiskunHalas, 2021. szeptember 21.

Lukács László szóvivő,
az alapító Szilády Áron Társaság nevében


MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen

Adó 1%

Támogassa Ön is a Szilády Áron Társaságot adója 1%-val! Köszönjük!
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.