MEGHÍVÓ

| Híreink

A Kecskeméti Törvényszék Pk.60.107/1993/55. számú végzése alapján (2020. 12. 11.) Szilády Áron Társaság írásbeli, postai levélben megküldött szavazólapokat összesítő tisztújító közgyűlésén, a 2020. november 3-án meghozott döntését – hiánypótlás gyanánt – át kell vezetnünk az Alapszabályunkba, ezért ülésen kívüli határozathozatal szükséges. A Társaság tagjainak újabb jogszerű döntésére lesz most szükségünk tevékenységünk, képviseletünk folyamatossága érdekében.

A 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében a döntéshozó szerv ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy a határozathozatalra ülés tartása nélkül is sor kerülhet.

Az Alapszabály 7. § (1) bekezdés figyelembevételével, de elsődlegesen az egészségügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekre – a civil szervezetek döntéshozó és egyéb szervei ülésének elektronikus megtartásra lehetőségünk nyílik, valamint az ülés tartása nélküli határozathozatalra is abban az esetben, ha a szervezet létesítő okirata e lehetőségekről nem rendelkezik – rendkívüli közgyűlést hívok össze az alábbi napirend és a mellékelt nyilatkozatlevél alapján. Határozatképtelenség esetén (27 főnél kevesebb szavazó esetében), a tisztújító közgyűlést megismételjük 30 napon belül, egy újabb meghívó és nyilatkozatlevél kiküldésével.

NAPIRENDI JAVASLAT:

• Alapszabály-módosítás

A Szilády Áron Társaság 2020. november 3-án megtartott összesítő tisztújító közgyűlésén meghozott határozata alapján (SZÁT/1/2020.11.03.): „A Szilády Áron Társaság elnöke: 2020. november 3. napjától számított 5 év határozott időtartamra Lukács Lászlót, elnökségi tagnak ugyancsak 2020. november 3. napjától számított 5 év határozott időtartamra Szakál Aurélt, Dr. Bognárné Nagy Évát, Palásti Károlyt, Dóka Józsefet a tisztújító közgyűlés megválasztotta.”

Módosítási javaslat: az Alapszabály 8. § (3)
Módosítási javaslat: az Alapszabály 8. § (4)

Az eredményt jegyzőkönyvben rögzítjük, majd a honlapunkon kihirdetem az eredményt, illetve intézkedni fogok a törvényszéki eljárás folytatásáról.

KiskunHalas, 2020. december 14.

Áldott Karácsonyt kívánok, reményteljes új esztendőt,
és a mielőbbi személyes viszontlátás jókívánságaival köszöntöm Önt:

Lukács László elnök


MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen

Adó 1%

Támogassa Ön is a Szilády Áron Társaságot adója 1%-val! Köszönjük!
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.