MEGHÍVÓ ÉS KÖRLEVÉL

| Híreink

Tisztelt Tagtársam!

Hosszú hónapok tervezése, szervezése ment füstbe a Szilády Áron Társaság 2020. március 17-e után időrendbe következő eseményeit illetően, amikor Magyarországon is járványügyi veszélyhelyzet alakult ki. A számos kormányzati intézkedés következményeit kénytelenek vagyunk elfogadni, az egészvédelmi óvintézkedések részeként. Az állandó programjaik, konferenciáink, amelyek nagyrészt a Szilády Áron Református Gimnáziumban valósultak meg az elmúlt 25 évben, folyamatosan korlátozás alá estek a tavaszi bezárásoknak, illetve idén szeptember közepétől ismét, mert a köznevelésben résztvevő intézmények külsős rendezvényt nem fogadhatnak be, de más helyszínek használata és az utazással is együtt járó programjaink megvalósítása is rendkívüli erőfeszítésekkel járna és körülményesen lenne biztosítható. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vehetnének csak részt a rendezvényeinken. Akár a tanév végéig fennmaradhat ez a korlátozás.

Mindezek alapján lemondó döntéseket, közleményeket jelentettünk be a honlapunkon, illetve e-mailben kiküldtük azoknak a tagjainknak, akik rendelkeznek internetes elérhetőséggel. Töredékesen, de a háttérben 4 éve tartó szerkesztési, előkészítési munkákra több időnk jutott, és a 2001-2020 időszakra elkészült a 3. évkönyvünk (emlékkönyvünk), ami kiadás, nyomtatás előtt áll. A januári felajánlásoknak köszönhetően, a Szilády sírkert pótfelújítása megtörtént és a sírkőszegély elkészítéséhez 50000 Ft-os adományt adtunk át a református egyházközségnek. A Lyceum c. negyedévente megjelenő társasági közlönyünk is kiadásra került (IV. évf. 1-2-3.), amiben igyekeztünk közérdekű olvasmányokat, írásokat is megjelentetni a tervezett programjaink mellett.

A Péter Dénes Népfőiskola 1999-ben alakult, amit szerettünk volna jubileumi programokkal és eseményekkel megerősíteni, ám a járványügyi helyzet miatt, kénytelenek voltunk az EMMI támogatását is 2021 június végéig átütemezni, hátha lesz esélyünk a betervezett programokat, kezdeményezéseket megrendeznünk. A Halasi Téka XX. előadását még megtartottuk a városi könyvtárban február 26-án (Hahner Péter történész), valamint a XIX. Honismereti határjárásunk is sikeres volt augusztus 14-én Szankra, a kun emlékhelyre, összesen 19 fővel. Minden más betervezett, előkészített programunk egyelőre elmarad (Lokálpatrióta klub, Halasi Pódium, Protestáns Napok).

Május 15-én – a sajátos törvényi szabályozás, a járványügyi körülmények miatt – írásban meghozott döntéssel megalakítottuk a Kiskunhalasi Közművelődési Kerekasztalt. A közgyűlésünk döntése alapján kezdeményeztük a Kulturális tv. 83. § (1) bek. alapján a városi kerekasztal megalakítását. A kerekasztal tevékenységét, a felkért civil vezetők, mint tanácsadók és más szakemberek is segítik. Augusztus 27-én az első nyilvános ülésünket is megtartottuk a városi könyvtárban. A tevékenységünkről közleményt adtunk ki, ami a honlapukon megtalálható.

Ismeretes, hogy a Társaság 2014. január 11-én tartotta meg tisztújító közgyűlését, ahol 5 fős elnökséget választott meg. Január 16-án a leköszönt és a megválasztott elnökség összevont ülésén elfogadtuk a Társaság átmeneti cselekvési programját, átvezettük a Társaság közgyűlésén meghozott döntéseket és előkészítettük a szükséges jogi, ügyviteli teendőket. A Kecskeméti Törvényszék részéről kiadott végzése után, végre 2016. május 6-án átvezette nyilvántartásában az Alapszabályunk módosítását, egyúttal az új elnökséget is bejegyezte. A végzés hatályba kerülése 2016. szeptember 6-án megtörtént. Az elnökség tagjai: Lukács László elnök, továbbá dr. Bognárné Nagy Éva, Dóka József, Szakál Aurél, Palásti Károly alelnökök, elnökségi tagok. A Kecskeméti Törvényszék 5 éves időszakra jegyezte be Társaságunk elnökségét, vagyis 2021. január 8-ig terjedően. A Társaság tagjainak jogszerű döntésére lesz most szükségünk tevékenységünk, képviseletünk folyamatossága érdekében.

Felhívom a figyelmét, hogy 25 éve nem változott meg a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos szabályozásunk. Minden évben az elnökség által elfogadott belépési nyilatkozat megléte és a tárgyévben március 31-ig, 1000 Ft tagdíj befizetésével együttesen gyakorolható a tagsági jogviszony. Ebből az következik, hogy a székhelyünkön átvehető/mellékelt sárga csekken vagy személyesen, illetve átutalással befizetett tagdíj, csak március 31-ig vehető figyelembe, a határidőn túli befizetéseket adományként kell elkönyvelnünk, amit egyébként továbbra is szívesen fogadunk az 1 %-os adófelajánlások mellett!

Sajnos, 2020-ban – vélhetően a rendkívüli járványügyi helyzet miatt – csak 55 fő érvényesítette magát a Társaságunk aktív tagjának. A hatályos alapszabályuk szerint az tekinthető rendes tagnak (egyúttal szavazónak), aki tagdíját március 31-ig befizette [5. § (3.1)]. Ezért, kizárólag ajánlott levélben értesítjük azokat a tagjainkat, akik szavazhatnak! A tagnyilvántartásban még szereplőkre és a tiszteletbeli tagjainkra nem vonatkozik a tisztújítás eljárási rendje, számukra egyszerű postai levélben adunk tájékoztatást.

* * *

Az Alapszabály 7. § (1) bekezdés figyelembevételével, de elsődlegesen az egészségügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekre – a civil szervezetek döntéshozó és egyéb szervei ülésének elektronikus megtartásra lehetőségünk nyílik, valamint az ülés tartása nélküli határozathozatalra is abban az esetben, ha a szervezet létesítő okirata e lehetőségekről nem rendelkezik – tisztújító közgyűlést hívok össze az alábbi napirend és a mellékelt szavazólap alapján. Határozatképtelenség esetén (27 főnél kevesebb szavazó esetében), a tisztújító közgyűlést megismételjük 30 napon belül, egy újabb meghívó és szavazólap kiküldésével.

Napirendi javaslat:

  • Tisztújítás

A tisztújító közgyűlésre külön postai válaszlevelet, hiteles szavazólapot is küldtünk a szavazásban érintett tagjainknak, jelen levelünkkel együtt. A csatolt „Szavazólap” kitöltése és legkésőbb 2020. október 30-ig történő postai levélben történő visszaküldése után elkészült jegyzőkönyv hitelesítését az Alapszabály alapján végezzük majd el. A jegyzőkönyvvezetőnek Kiss Sándornét kértem fel, a hitelesítő személyeknek pedig az első két postai úton beérkező válaszlevelet (szavazólapot) megküldő tagtársainkat kérem meg. A 2020. évi beszámoló elfogadását, egyéb döntéshozatalokat pedig legkésőbb 2021. év május 31-ig összehívott közgyűlésen tárgyaljuk meg.

* * *

Remélem, hogy hamarosan bátor és tiszta szívű (fele-) barátként találkozhatunk újra, mindenféle hátráltató élethelyzet és körülmény ellenére. Márai Sándor azt írja a Füveskönyvében (135): „A műveltséghez, tehát a valóság és az igazság megismeréséhez, rendkívüli bátorság kell. Az ember egész szívével, sorsával, lényével ismeri meg az igazságot. Az ember csak életre-halálra lehet művelt.”

Reméljük, hogy a járványügyi korlátozások fenntartására belátható időn belül nem lesz szükség és a Szilády Áron Társaság, valamint a Péter Dénes Népfőiskolánk a tervezett közösségi terveit meg tudja újra rendezni 2021-ben, beleértve a 2020. évben elmaradt konferenciákat, a Protestáns Napokat, az előadásokat, a honismereti utazásokat.

Vigyázzunk egymásra!

Minden magyar felelős minden magyarért! (Szabó Dezső)

KiskunHalas, 2020. október 9.

A személyes találkozás reményében köszöntöm Önt:

Lukács László elnök


MEGJELENT - Lyceum 2022 2. szám

A Lyceum 2022/2. száma letölthető innen

Adó 1%

Támogassa Ön is a Szilády Áron Társaságot adója 1%-val! Köszönjük!
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Szilády Áron Társaság - Kiskunhalas
Minden jog fenntartva © 2014 Szilády Áron Társaság - design: www.euromarketing.hu.